Javada While, Do While Ve For Döngüleri

While ‘ da yaptığımız kodda bir değişkenin içeriğinin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde icra edilir.Programımız, while döngüsü içinde iken, sonsuz döngüden kurtarabilmek için, yazıyı yazdırdıktan sonra, Takım değişkenini bir arttırıyor. Aksi taktirde, değişken hiç bir zaman while döngüsünün beklediği şarta kavuşarak 1’e eşit hale gelemeyecektir. (Programı, sondaki “Takım ++;” satırını kaldırarak denerseniz, zararsız […]

Read More

for Döngüsü

package javaapplication12; import javax.swing.JOptionPane; public class Main {     public static void main(String[] args) {         int Azalan=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog(“Sayi giriniz”));         for(int Artan=Azalan; Azalan>0; Azalan–){             System.out.println(Azalan);             System.out.println(++Artan);         }     } } package javaapplication14; import javax.swing.JOptionPane; public class Main {     public static void main(String[] args) {         int Baslangic=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog(“Sayi giriniz”));         String Mesaj=””;         for( ; Baslangic>0; Baslangic–){         […]

Read More

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir. Dizi içerisindeki […]

Read More

Class Ve Fonksiyon Farkları, Program Yazma Standartları Ve Yazma Kuralları

Class ve fonksiyon nedir, program yazma standartları ve kuralları… Sınıf(Class), Nesne(Object) ve Fonksiyon(Function) Arasındaki Farklar Sınıf (Class) Nesne(Object) Bir sınıf(class) değişkenleri ve fonksiyonları olan kod birimidir. Sınıfların sahip olduğu fonsiyonlara metot(method) denir. Aşağıdaki örnekte kisi adlı sınıf oluşturuluyor. Bu sınıf bir name değişkeni ve run metodu içermektedir. Bu sınıfa bir nesne eklediğimizde ve nesneye bir […]

Read More

Java’da Table Bileşeni Kullanımı

Swing’in JTable nesnesi ve TableModel kullanımına ilişikin bir yazı Swing’de JTable nesnesi MVC (Model-View-Controller / Model – Görünüş – Denetleyici) desenine uygun olarak tablonun verisi ile görsel bileşeni ayrı tanımlamaya izin verir.  JTable, model olmadan da, bir matris (iki boyutlu dizi) verilerek de kullanılabilir. Örneğin   String[] columns=new String[] {“Ad”,”Soyad”,”Ev Tel”,”Cep Tel”,”E-Mail”};  String[][] cells=new String[][]{ {“Ali”,”Yılmaz”,”622 12 56″,”533 7234 […]

Read More

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler Java Nedir? Masaüstü bilgisayarlar için ‘standart’ sürümünün dışında, el cihazları için ‘micro’, server network’leri için ‘enterprise’ sürümleri bulunmaktadır. Micro sürüm, yazılan programların […]

Read More

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2EE(Java 2 Enterprise Edition) J2EE Javanın Kurumsa uygulamalar ve web servisleri  geliştirmek için çıkardığı uygulama platformudur.  Web tabanlı kurumsal mimarilerin tasarımı ve yazılması için ortaya çıkartılmıştır. Temelde üç ana kısımdan oluşur bunlar.  JSP (Java Server Page)  JSF (Java Servlet Face)  EJB (Enterprise Java Bean) Bunun yanında J2EE de 7 standart servis bulunmaktadır bunlar; CORBA Uyumluluğu […]

Read More

Jre Jdk Jvm Nedir?

JRE (Java Runtime Environment) Nedir ? Java, konu ile ilgilenen birçok kişinin bildiği gibi platform bağımsız olma vaadi ile uygulama geliştiricilerin karşısına çıkan gerçek anlamda bir nesneye yönelik programlama dilidir. Java’nın SUN tarafından duyurulduğu yıllarda uygulama geliştiriciler “Bir defa yaz derle, her işletim sisteminde çalıştır” gibi bir slogana alışkın değildi. Kulaklara çok hoş gelmişti bi […]

Read More

Javada Class Tanımlama

Javada Sınıf (Class) Tanımlamaları Sınıf (Class) Yapıları Sınıflar, nesnelerin yapılarını ve sınıf tanımlamalarından nesne üretilmeleri gibi işlevleri gerçekleştirir. Sınıflar metodları oluşturur; Metodlar hesaplamaların yapıldığı alandır ve verileri nesnelerde saklarlar. Ayrıca, Metodlar nesnelerin görevlerini belirler. Her nesne bir sınıftan üretilir. Sınıf Üyeleri ve Bazı Niteleyiciler Alanlar: Bir sınıfın veya nesnenin durumunu tutan değişkenlerdir. Metodlar: Nesnelerin hangi tür işlem […]

Read More

Javada Temel Değişkenler Ve Tip Dönüşümleri Tostring, Parseint, Equals, Final Terimi

JAVA PROGRAMLAMA DILI TEMEL DEGISKEN TÜRLERI Programlama dillerinde rakamlar bilgisayar belleginin temel depolama birimlerine yazilirlar. Temel bilgisayar bellek birimi bit olarak adlandirilir. Bir bilgisayar bellegindeki tek bir transistörden olusmustur. Bu transistörden akim geçiyorsa tansistörün veya bitin bellek degeri 1 (bir) veya true (dogru) olarak alinir. Eger akim geçmiyor veya düsük düzeyde bir akim geçiyorsa transistörün […]

Read More