Java ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri Appleti

Şifreli girişi olan, İçerisinde kayıt, silme, bulma gibi bölümleri olan bir applet. import java.awt.BorderLayout; import java.awt.GridLayout; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.sql.*; import java.util.Vector; import javax.swing.JApplet; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JLabel; import javax.swing.JOptionPane; import javax.swing.JPanel; import javax.swing.JScrollPane; import javax.swing.JTabbedPane; import javax.swing.JTable; import javax.swing.JTextField; import javax.swing.ScrollPaneConstants; import javax.swing.table.DefaultTableModel; public class JTabbedPaneUygulamasi extends JApplet { public void init() […]

Read More