Standart FTP komutları

cd : Dizin değiştirme (cd <dizin adı>) pwd : Bulunulan dizinin ismini verir dir : Bulunulan dizindeki dosyaları listeler ls : Bulunulan dizindeki dosyaları kisa olarak listeler. get : Dosya alma (get <dosya_adı> (<alındıktan_sonraki_adı>). (<alındıktan_sonraki_adı> seçimliktir, kullanılmayabilir. Bu durumda dosya_adı aynen kullanılacaktır. put : Dosya gönderme (put <dosya_adı> (<göndereceğimiz_yerdeki_adı>) mget : Birden fazla dosya almak […]

Read More

FTP nedir ?

Açılımı File Transfer Protocol olan FTP’nin Türkçe karşılığı Dosya Transfer Protokolü’dür. İsminden de anlaşılabileceği gibi internete bağlı iki bilgisayar arasında dosya transferini sağlayan bir protokol ve bu işleme hizmet eden uygulamaya verilen isimdir.  Örneğin bir web sitende yer alması istenen dosyalar sunuculara FTP üzerinden aktarılabilir. FTP ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. FTP protokolü ile; Bir […]

Read More