Action Script Kodları

Flashta kullanılan bazı action script kodları ve açıklamaları Get URL : Flash içinden, herhangi bir Web sitesine ya da bir Web sayfasına link vermek veya Flash içindeki de?i?kenleri Web sayfas?na göndermek için kullan?l?r. Bu action ile kullanabilece?iniz parametreler a?a??daki gibidir. Genel Kullan?m?: getURL(“http://www.flasharsivi.com”); URL : Buraya, yönlendirece?iniz Web sitesinin ya da Web sayfas?n?n adresini girebilirsiniz.E?er bir URL […]

Read More