CGI Uygulamalar?

CGI nedir? Bu geli?tiricilerin as?l istedi?i, Web sunucusu üzerinden sunucu taraf?nda programlar çal??t?rabilmekti. Bu yeni teknolojiye Common Gateway denilmesinin sebeplerinden en önemli üçü ?uydu: CGI programlar? sunucudan ba??ms?z olmal?yd? CGI programlar? hemen her dille yaz?labilmeliydi Hemen her istemcide çal??abilmeliydi Dolay?s?yla, CGI bir programlama dili de?ildir. Piyasadaki, bir girdiyi i?leyip, ç?kt? üretebilen her dil CGI programlar? […]

Read More