Autocad Seçme İşlemleri

Seçmek anlamına gelmekler beraber Autocad programında çizim ekranında kısa yollarla istediğimiz nesneleri ya da line’ları ( çizgi ) rengine göre, tipine göre tek bir kısa komutla seçebiliyoruz. Select (Nesne Seçimi) Üzerinde düzenleme yapılacak nesneler önce seçilir, sonra gerekli düzenlemeler yapılır. Nesne seçimi seçilecek nesneye imleç ile tıklamak sureti ile yapılır. Seçilen nesne kesikli çizgi haline […]

Read More