Javascriptte Döngüler (for, while, do-while, break, continue, for-in)

For Döngüsü

Belirtilen bir sayıya kadar dönen değerleri ifade etmektedir. For döngüsünde bir sayaç değişkeni kullanılır ve belirtilen değere kadar sayaç arttırılmakta ve azaltılmaktadır. Örneğin;

<script language=javascript type=“text/javascript”> document.writeln(“<h3>JavaScript For Dongusu</h3>”) document.writeln(“<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2>”) for(j = 1; j <=10; j++){ document.writeln(“<tr>”) for(i = 1; i <=10; i++){ document.writeln(“<td>” + i + ” x ” + j + ” = ” + i * j) } document.writeln(“</tr>”) } document.writeln(“</table>”) </script>

While Döngüsü

Bir değişkenin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde yapılacak işlemler için kullanılmaktadır. Örnek;

<script type=“text/javascript”>   document.write(‘Dogum Yilimizi Girin:<br>’); var aylar = new Array(); aylar[0] = “Ocak”; aylar[1] = “Subat”; aylar[2] = “Mart”; aylar[3] = “Nisan”; aylar[4] = “Mayis”; aylar[5] = “Haziran”; aylar[6] = “Temmuz”; aylar[7] = “Agustos”; aylar[8] = “Eylul”; aylar[9] = “Ekim”; aylar[10] = “Kasim”; aylar[11] = “Aralik”;   document.write(‘<select name=”gun”>’); var i = 1; while ( i <= 31 ) { document.write(‘<option value=’ + i + ‘>’ + i + ‘</option>’); i++; } document.write(‘</select>’); document.write(‘<select name=”ay”>’); var i = 0; while ( i <= 11 ) { document.write(‘<option value=’ + i + ‘>’ + aylar[i] + ‘</option>’); i++; } document.write(‘</select>’); document.write(‘<select name=”yil”>’); var i = 1900; while ( i <= 2009 ) { document.write(‘<option value=’ + i + ‘>’ + i + ‘</option>’); i++; } document.write(‘</select>’);   </script>

Do While

İşlemler ilk kez yapıldıktan sonra şartın sağlanıp sağlanmaması isteniyorsa do while döngüsü kullanılır. Örnek;

<script language=“JavaScript”> function tikla() { var sayi = 1; do { alert(“Tıklama Sayısı ” + sayi); sayi++; } while (sayi < 4); } </script> <a href=“javascript:tikla()”>Buraya Tıkla !!</a>

Break Komutu

Bir döngüyü belirli bir yerde kırmak için kullanılır. Yani sonsuz bir döngüye girildiğinde break komutu ile diğer döngüye dönebiliriz. Örnek;

<script type=“text/javascript”> var sayi = 2; document.write(“Döngüye Girildi<br>”); while (sayi < 16) { if (sayi == 5){ break; } sayi = sayi + 1; document.write(sayi + “<br>”); } document.write(“Döngü kesildi!<br>”); </script>

Continue Komutu:

Continue komutu döngü içerisinde kullanıldığında döngü bir sonraki değerden devam eder. Continue komutunun kullanıldığı değerler işleme alınmaz. Örnek;

<script type=“text/javascript”> var sayi = 1; document.write(“Döngüye Girildi<br> “); while (sayi < 7) { sayi = sayi + 1; if (sayi == 3 || sayi == 6){ continue; } document.write( sayi + “<br>”); } document.write(“Döngü Bitti!<br> “); </script>

For in Döngüsü

Bir nesnenin özelliklerini ya da bir dizinin öğelerine erişmek için kullanılır. Örnek;

<script type=“text/javascript”> var bilgi; for (bilgi in navigator) { document.write(bilgi); document.write(“<br>”); } </script>

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir