Şifreli girişi olan, İçerisinde kayıt, silme, bulma gibi bölümleri olan bir applet.

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.*;
import java.util.Vector;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTabbedPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.ScrollPaneConstants;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class JTabbedPaneUygulamasi extends JApplet {

public void init() {

setSize(640, 480);

JTabbedPane TabliPencere = new JTabbedPane(JTabbedPane.TOP);

TabliPencere.addTab(“Yetki”, new YetkiPaneli(TabliPencere));
TabliPencere.addTab(“Kayıt”, new KayitPaneli());
TabliPencere.addTab(“Bul”, new BulPaneli());
TabliPencere.addTab(“Listele”, new ListelePaneli());

getContentPane().add(TabliPencere);

TabliPencere.setEnabledAt(0, true);
TabliPencere.setEnabledAt(1, false);
TabliPencere.setEnabledAt(2, false);
TabliPencere.setEnabledAt(3, false);
}
}

class MysqlBaglansin {

Connection MysqlBaglantisi;
Statement Sorgu;

public MysqlBaglansin() {
try {

Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);
MysqlBaglantisi = DriverManager.getConnection(“jdbc:mysql://localhost:3306/Java_test”, “root”, “1”);

Sorgu = MysqlBaglantisi.createStatement();

} catch (Exception e) {
System.out.print(e.getMessage());
}
}
}

class YetkiPaneli extends JPanel implements ActionListener {

JTabbedPane TabliPenceree;
JTextField SifreK;
JTextField KullaniciK;

public YetkiPaneli(JTabbedPane TabliPencere) {

TabliPenceree = TabliPencere;

JPanel NesnePaneli = new JPanel();

NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));

JLabel KullaniciM = new JLabel(“Kullanıcı Adı:”);
NesnePaneli.add(KullaniciM);

KullaniciK = new JTextField(6);
NesnePaneli.add(KullaniciK);

JLabel SifreM = new JLabel(“Şifre:”);
NesnePaneli.add(SifreM);

SifreK = new JTextField(6);
NesnePaneli.add(SifreK);

NesnePaneli.add(new JLabel());

JButton Gonder = new JButton(“Gönder”);
NesnePaneli.add(Gonder);

Gonder.addActionListener(this);

add(NesnePaneli);
}

public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

//MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

try {

ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery(“SELECT * FROM hesaplar WHERE sifre=PASSWORD(‘” + SifreK.getText() + “‘) AND kullanici_adi='” + KullaniciK.getText() + “‘”);

if (CekilenVeriler.next()) {
TabliPenceree.setEnabledAt(0, false);
TabliPenceree.setEnabledAt(1, true);
TabliPenceree.setEnabledAt(2, true);
TabliPenceree.setEnabledAt(3, true);
TabliPenceree.setSelectedIndex(1);
} else {
JOptionPane.showMessageDialog(this, “BAŞARISIZ”);
SifreK.setText(“”);
}

MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

} catch (Exception e) {
System.out.print(e);
}
}
}

class KayitPaneli extends JPanel implements ActionListener {

JLabel AdM = new JLabel(“Adı”);
JTextField AdK = new JTextField(6);
JLabel TelM = new JLabel(“Telefon”);
JTextField TelK = new JTextField(6);
JButton Gonder = new JButton(“Gönder”);

public KayitPaneli() {

JPanel NesnePaneli = new JPanel();
NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));

NesnePaneli.add(AdM);
NesnePaneli.add(AdK);
NesnePaneli.add(TelM);
NesnePaneli.add(TelK);
NesnePaneli.add(new JLabel());
NesnePaneli.add(Gonder);

Gonder.addActionListener(this);

add(NesnePaneli);
}

public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

//MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

try {

MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeUpdate(“INSERT INTO adres_defteri (ad, tel) VALUES(‘” + AdK.getText() + “‘, ‘” + TelK.getText() + “‘)”);

AdK.setText(“”);
TelK.setText(“”);

MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

} catch (Exception e) {
System.out.print(e);
}
}
}

class BulPaneli extends JPanel implements ActionListener {

JLabel AdM = new JLabel(“Adı”);
JTextField AdK = new JTextField(6);
JLabel TelM = new JLabel(“Telefon”);
JTextField TelK = new JTextField(6);
JButton Gonder = new JButton(“Bul”);
DefaultTableModel TabloModeli2;
JTable Tablo2;
Vector ListeSatiri2 = new Vector();
Vector Baslik2 = new Vector();

public BulPaneli() {

setLayout(new BorderLayout());

JPanel NesnePaneli = new JPanel();
NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));

NesnePaneli.add(AdM);
NesnePaneli.add(AdK);
NesnePaneli.add(TelM);
NesnePaneli.add(TelK);
NesnePaneli.add(new JLabel());
NesnePaneli.add(Gonder);

add(NesnePaneli, BorderLayout.NORTH);

Gonder.addActionListener(this);

Baslik2.addElement(“Adı Soyadı”);
Baslik2.addElement(“Telefon”);

TabloModeli2 = new DefaultTableModel();

//Tablo Başlıkları
TabloModeli2.setDataVector(ListeSatiri2, Baslik2);
Tablo2 = new JTable(TabloModeli2);

JScrollPane KaydirmaliTablo2 = new JScrollPane(Tablo2, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);

add(KaydirmaliTablo2, BorderLayout.CENTER);
}

public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

//MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

try {

String Sorgu = “SELECT * FROM adres_defteri WHERE 1=1 “;

String SorguEk1 = (AdK.getText().length() > 0) ? “AND ad LIKE ‘%” + AdK.getText() + “%'” : “”;
String SorguEk2 = (TelK.getText().length() > 0) ? “AND tel LIKE ‘%” + TelK.getText() + “%'” : “”;

//JOptionPane.showMessageDialog(null, Sorgu + SorguEk1 + SorguEk2);
ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery(Sorgu + SorguEk1 + SorguEk2);

//Tablo Satırlarını Silme
for (int i = 0; i < TabloModeli2.getRowCount(); i++) {
TabloModeli2.removeRow(i);
}

while (CekilenVeriler.next()) {

Vector ListeKolonu = new Vector();

ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString(“Ad”));
ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString(“Tel”));

ListeSatiri2.addElement(ListeKolonu);
}

MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

} catch (Exception e) {
System.out.print(e);
}

}
}

class ListelePaneli extends JPanel implements ActionListener {

Vector ListeSatiri = new Vector();
Vector Baslik = new Vector();
JButton Yenile = new JButton(“Yenile”);
DefaultTableModel TabloModeli;
JTable Tablo;

//Yapılandırıcı (Class oluşunca otomatik çalışan ilk fonksiyon)
public ListelePaneli() {

Yenile.addActionListener(this);

Baslik.addElement(“Adı Soyadı”);
Baslik.addElement(“Telefon”);

TabloModeli = new DefaultTableModel();
//Tablo Başlıkları
TabloModeli.setDataVector(ListeSatiri, Baslik);
Tablo = new JTable(TabloModeli);

VeriListeleme();
}

public void VeriListeleme() {

//MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();

try {

ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery(“SELECT ad, tel FROM adres_defteri ORDER BY ad”);

while (CekilenVeriler.next()) {

Vector ListeKolonu = new Vector();

//Sorgu sonucu gelen sütünlar ListeKolonuna ekleniyor
ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString(“Ad”));
ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString(“Tel”));

//ListeSatiri Vektörü
ListeSatiri.addElement(ListeKolonu);

}

MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();

} catch (Exception e) {
System.out.print(e);
}

//Tablo = new JTable(ListeSatiri, Baslik);

JScrollPane KaydirmaliTablo = new JScrollPane(Tablo, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);

add(KaydirmaliTablo);

add(Yenile);
}

public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

//Tablo Satırlarını Silme
for (int i = 0; i < TabloModeli.getRowCount(); i++) {
TabloModeli.removeRow(i);
}

//Tabloyu Yeniden Listeleme
VeriListeleme();
}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir