• cd : Dizin değiştirme (cd <dizin adı>)
 • pwd : Bulunulan dizinin ismini verir
 • dir : Bulunulan dizindeki dosyaları listeler
 • ls : Bulunulan dizindeki dosyaları kisa olarak listeler.
 • get : Dosya alma (get <dosya_adı> (<alındıktan_sonraki_adı>). (<alındıktan_sonraki_adı> seçimliktir, kullanılmayabilir. Bu durumda dosya_adı aynen kullanılacaktır.
 • put : Dosya gönderme (put <dosya_adı> (<göndereceğimiz_yerdeki_adı>)
 • mget : Birden fazla dosya almak istendiğinde kullanılır. Örnek kullanımlar: mget *.zip, mget a*.* vb..
 • mput : Birden fazla dosya göndermek istendiğinde kullanılır.
 • ascii : Dosya aktarımlarında aktarım modu olarak ASCII kullanılacağını belirtir.
 • binary: Dosya aktarımlarında aktarım modu olarak BINARY kullanılacağını belirtilir. Arşiv dosyaları (zip, arj, z, zoo, hqx vb), calıştırılabilir programlar (.exe, .com), resim formatlı programlar (gif, jpeg vb) FTP ile alınmadan/ya da gönderilmeden önce mutlaka bu komut verilmelidir.
 • delete: FTP yapılan yerde bir dosyayı siler. (delete <dosya adı>, eğer yetkiniz varsa kullanabileceğiniz bir komuttur)
 • mkdir : FTP yapilan yerde yeni bir dizin oluşturur (mkdir <dizin adı>, eğer yetkiniz varsa kullanabileceğiniz bir komuttur)
 • rmdir : FTP yapılan yerde boş bir dizini silme (rmdir <dizin adı>, eğer yetkiniz varsa kullanabileceğiniz bir komuttur) help : Kullanılabilecek komutlar ile ilgili bir yardım ekranı çıkarır.
 • lcd : FTP ortamından çıkmadan, kendi makinanızda dizin değiştirmenizi olanaklı kılar.
 • close : FTP ortamından çıkmadan, sadece ilgili bağlantıyı kapatmak için kullanılır.
 • quit : FTP ortamından çıkmak ve bağlantıyı kapatmak için kullanılır (bye komutu da aynı işi görür)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir