ASP hata kodu Açıklama
ASP 0100 Bellek yetersiz
ASP 0101 Beklenmeyen hata
ASP 0102 Dize girişi bekleniyor
ASP 0103 Sayısal giriş bekleniyor
ASP 0104 İşleme izin verilmedi
ASP 0105 Dizin aralık dışında
ASP 0106 Tür uyuşmazlığı
ASP 0107 Yığın Taşması
ASP 0108 Nesne oluşturma başarısız
ASP 0109 Üye bulunamadı
ASP 0110 Bilinmeyen ad
ASP 0111 Bilinmeyen arabirim
ASP 0112 Eksik parametre
ASP 0113 Komut dosyası zaman aşımına uğradı
ASP 0114 Nesne boş değil
ASP 0115 Beklenmeyen hata
ASP 0116 Eksik komut dosyası kapatma sınırlayıcısı
ASP 0117 Eksik komut dosyası kapatma etiketi
ASP 0118 Eksik nesne kapatma etiketi
ASP 0119 Eksik Classid veya Progid özniteliği
ASP 0120 Geçersiz Runat özniteliği
ASP 0121 Nesne etiketinde geçersiz kapsam
ASP 0122 Nesne etiketinde geçersiz kapsam
ASP 0123 Eksik ID özniteliği
ASP 0124 Dil özniteliği eksik
ASP 0125 Eksik öznitelik kapanışı
ASP 0126 İçerme dosyası bulunamadı
ASP 0127 HTML açıklama kapanışı eksik
ASP 0128 Eksik File veya Virtual özniteliği
ASP 0129 Bilinmeyen komut dosyası dili
ASP 0130 Geçersiz dosya özniteliği
ASP 0131 İzin verilmeyen üst yol
ASP 0132 Derleme hatası
ASP 0133 Geçersiz ClassID özniteliği
ASP 0134 Geçersiz ProgID özniteliği
ASP 0135 Döngüsel dahil
ASP 0136 Geçersiz nesne örneği adı
ASP 0137 Geçersiz Genel komut dosyası
ASP 0138 Yuvalanmış komut dosyası bloğu
ASP 0139 İç içe nesne
ASP 0140 Page komutu sırası
ASP 0141 Yinelenen Page komutu
ASP 0142 İş parçacığı simgesi hatası
ASP 0143 Geçersiz uygulama adı
ASP 0144 Başlatma hatası
ASP 0145 Yeni uygulama başarısız oldu
ASP 0146 Yeni oturum başarısız oldu
ASP 0147 500 sunucu hatası
ASP 0148 Sunucu çok meşgul
ASP 0149 Uygulama yeniden başlatma
ASP 0150 Uygulama dizini hatası
ASP 0151 Değişiklik bildirimi hatası
ASP 0152 Güvenlik hatası
ASP 0153 İş parçacığı hatası
ASP 0154 HTTP üstbilgisi yazma hatası
ASP 0155 Sayfa içeriği yazma hatası
ASP 0156 Üstbilgi hatası
ASP 0157 Arabelleğe kaydetme açık
ASP 0158 URL’si eksik
ASP 0159 Arabelleğe kaydetme kapalı
ASP 0160 Günlüğe kaydetme hatası
ASP 0161 Veri türü hatası
ASP 0162 Tanımlama bilgisi değiştirilemiyor
ASP 0163 Geçersiz virgül kullanımı
ASP 0164 Geçersiz zaman aşımı değeri
ASP 0165 SessionID Hatası
ASP 0166 Başlatılmamış Nesne
ASP 0167 Oturum başlatma hatası
ASP 0168 İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0169 Eksik nesne bilgisi
ASP 0170 Session Silme hatası
ASP 0171 Yolu yok
ASP 0172 Geçersiz yol
ASP 0173 Geçersiz Path karakteri
ASP 0174 Geçersiz yol karakterleri
ASP 0175 İzin verilmeyen yol karakterleri
ASP 0176 Yol bulunamadı
ASP 0177 Server.CreateObject Başarısız Oldu
ASP 0178 Server.CreateObject erişim hatası
ASP 0179 Uygulama başlatma hatası
ASP 0180 İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0181 Geçersiz iş parçacığı modeli
ASP 0182 Eksik nesne bilgisi
ASP 0183 Boş Cookies anahtarı
ASP 0184 Eksik Cookie adı
ASP 0185 Eksik varsayılan özellik
ASP 0186 Sertifika ayrıştırma hatası
ASP 0187 Nesne ekleme çakışması
ASP 0188 İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0189 İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0190 Beklenmeyen hata
ASP 0191 Beklenmeyen hata
ASP 0192 Beklenmeyen hata
ASP 0193 OnStartPage başarısız oldu
ASP 0194 OnEndPage başarısız oldu
ASP 0195 Geçersiz sunucu yöntemi çağrısı
ASP 0196 İşlem dışı bileşen başlatılamıyor
ASP 0197 İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0198 Sunucu kapatılıyor
ASP 0199 İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0200 ‘Expires’ özniteliği aralık dışı
ASP 0201 Geçersiz varsayılan komut dosyası dili
ASP 0202 Eksik kod sayfası
ASP 0203 Geçersiz kod sayfası
ASP 0204 Geçersiz bir CodePage değeri
ASP 0205 Değişiklik bildirimi
ASP 0206 BinaryRead çağrılamıyor
ASP 0207 Request.Form kullanılamaz
ASP 0208 Genel Request koleksiyonu kullanılamıyor
ASP 0209 TRANSACTION özelliği için geçersiz değer
ASP 0210 Yöntem uygulanmadı
ASP 0211 Nesne kapsam dışında
ASP 0212 Arabellek temizlenemiyor
ASP 0214 Geçersiz Path parametresi
ASP 0215 Geçersiz ENABLESESSIONSTATE özelliği değeri
ASP 0216 MSDTC hizmeti çalışmıyor
ASP 0217 Nesne etiketinde geçersiz kapsam
ASP 0218 Eksik LCID
ASP 0219 Geçersiz LCID
ASP 0220 Global istekleri. Asa İsteklerine izin verilmiyor
ASP 0221 Geçersiz @ Command yönergesi
ASP 0222 Geçersiz TypeLib Belirtimi
ASP 0223 TypeLib bulunamadı
ASP 0224 TypeLib yüklenemiyor
ASP 0225 TypeLibs kaydırılamıyor
ASP 0226 StaticObjects değiştirilemiyor
ASP 0227 Server.Execute başarısız oldu
ASP 0228 Sunucu.yürütme hatası
ASP 0229 Server.Transfer başarısız oldu
ASP 0230 Sunucu.Aktarım hatası
ASP 0231 Sunucu.yürütme hatası
ASP 0232 Geçersiz Tanıtım bilgisi belirtimi
ASP 0233 Tanımlama bilgisi komut dosyası kaynağı yüklenemiyor
ASP 0234 Geçersiz içerme yönergesi
ASP 0235 Sunucu.Aktarım hatası
ASP 0236 Geçersiz Tanıtım bilgisi belirtimi
ASP 0237 Geçersiz Tanıtım bilgisi belirtimi
ASP 0238 Eksik öznitelik değeri
ASP 0239 Dosya işlenemiyor
ASP 0240 Komut dosyası altyapısı özel durumu
ASP 0241 ScriptEngine istisnası
ASP 0242 OnStartPage arabirim özel sorgu
ASP 0243 Global.asa dosyasında geçersiz METADATA etiketi
ASP 0244 Session durumu etkinleştirilemiyor
ASP 0245 Kod sayfası değerlerinin karma kullanımı
ASP 0246 Çok sayıda eşzamanlı kullanıcı. Lütfen daha sonra yeniden deneyin.
ASP 0247 Hatalı BinaryRead bağımsız değişkeni.
ASP 0248 Komut dosyası işlenmemiş. ObjectContext nesnesinin kullanabilmesi için bu ASP dosyasının hareket gerçekleşti gerekir.
ASP 0249 IStream on Request kullanılamıyor. IStream istek nesnesinde Request.Form koleksiyonu veya Request.BinaryRead kullanıldıktan sonra kullanamazsınız.
ASP 0250 Geçersiz varsayılan kod sayfası. Bu uygulama için belirtilen varsayılan kod sayfası geçersiz.
ASP 0251 Yanıt arabelleği sınırı aşıldı. ASP sayfasının çalıştırılması, yanıt arabelleğinin yapılandırılmış sınırının aşılmasına neden oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir