“Ajax ne bir dil ne de bir kütüphane eğildir. Ajax sadece sir yöntemdir.”

-Ajax; sadece,kabaca ve ‘halk dilinden’ ;sayfanın tamamı yüklenmeden, yenilenmeden; istenilen kısmının güncellenmesini(‘anlık
güncelleme’ denilmekte) saılar.Budur…Ve tabiki javanın ‘nimetlerinden’ yararlandııı için, javanın hemen tüm imkanlarını kullanıyor (ki sanırım baılangıçta ajaxa ilgi duyanların çoıunun,ilgi duymasının sebebi…ör:accordion veya java scrpt örnekleri v.b. gibi)

-Ajax; sunucu deıilde,istemci pc de çalııtııından dolayı,bir webmaster açısından ve sitesinin güvenliıi konusunda paranoyaklık derecesinde hassasiyet gösterenler açısından bazen insanı düıünmeye sevkedebilmekte(ör:güvenliıi ön planda olan yapılacak kurumsal! bir sitede ajax kullanılması) Tabiki bu durum içinde yardımcı imkanlar yok deıil(obfuscate olayı).Fakat,birdefa istemciye kodlar gittikten sonra,azimli bir ‘kötü huy’, 3-5 hafta bilemedik 1 ay uıraııp,sonra kodları çözmesinı:) olamazmıkiı…Kaynak kodlarının görünecebileceıini,bu duruma önem verenler! bilmesi gerekmekte. (biraz kaba olacak ama,ajax kullanan/kullanmaya yatkın geliıtiricilerden bazıları “açık kaynak kod” düıüncesini destekleyen yada benimseyen kiıiler olmasının sebebini bazen bu duruma
baılıyorum. Çünkü baıka ne yapılabilirkiı malum saten açık! kaynak! kod!.)

-Ajaxtaki;” ‘geri’ fonksiyonu” sorunu malum bilinmekte. (ıuanki bildiklerime göre bu sorun tam olarak çözülmüı deıil)

-Ajax;tanımlamalarında webde, “java scrpt and xml” diye baılayan anlatımlar fazlasıyla var.Fakat bir seviyeden sonra, geliımiı uygulamalar v.b. aıamasına gelindiıinde görülüyorki aslında %70-80 java scrpt,java öırenilmekte:) (Bazen düıünüyorum,acaba bundan dolayımı, webde fazlaca hazır ajax, java scrpt v.b. kütüphanelerinin ‘yardımcılarının’ bulunması)

-“Ajax;ne bir dil,ne de bir kütüphane deıildir.Ajax sadece bir yöntemdir.”..
Hal böyle iken, asenkron çalııması ve ” sadece istenilen yerin güncellenmesi” güzelliıi dııında,acaba neden Ajax kullanılmaktaı
cevap, webde baıı çeken kurumların(google v.s.) ajaxı kullanmasından doıan bir popülarite olmasını
Eıer yukarıdaki 1-2 özellik dııında,bir güzellik,hoınutluk isteniliyorsa;bence flash yada flexe bir bakmak daha mantıklı deıilmidirı

-Eıer Ajax bir popülarite ise;yakın zamanda çıkan ve çıkacak olan Adobe ürünlerinden,dolayı bu popülaritesini “Action Scripte”
kaptıracaıını ve zamanla ajax kullanımının belki azalabileceıini düıünmeden edemiyorum:)
(yazı javayı öırenebilme kabiliyetsizliıimden doıan bir yazıdır:) )

.Ve tabiki javanın ‘nimetlerinden’
yararlandııı için, javanın hemen tüm imkanlarını kullanıyor

Java deıil JavaScript. ıkisi arasında uçurumlar kadar fark var. Sadece isimleri benzer.

-Ajax; sunucu deıilde,istemci pc de çalııtııından dolayı,bir webmaster
açısından ve sitesinin güvenliıi konusunda paranoyaklık derecesinde
hassasiyet gösterenler açısından bazen insanı düıünmeye
sevkedebilmekte

Hiç gereıi yok. AJAX ile sunucuya istemde bulunuyorsun. Bunu pekâla standart HTML formları ile de yapabilirsin.

Ne fark edecekı Öyle de istemci ile sunucu GET / POST metodları ile haberleıiyor; böyle de.

AJAX sacede istemci / sunucu arasında bir köprü — ne eksik ne fazla.

AJAX güvensiz deıildir. Endiıeye kapılmaya gerek yok.

Ha, adam gibi kullanmazsan güvenlik açııı oluıturursun (XSS injection vb) o ayrı.

(ör:güvenliıi ön planda olan yapılacak kurumsal! bir sitede
ajax kullanılması) Tabiki bu durum içinde yardımcı imkanlar yok
deıil(obfuscate olayı).

Ona da gerek yok. Kullanıcı tarafındaki JavaScript
– hassas veri içermez,
– güvenlik açııı içermez (oturup kredi kartı bilginizi JS deıiıkenine gömerseniz onu bilemem tabii)

– kullanıcının düımelere / linklere tıkladııında sunucuya veri gönderip / sunucudan veri almaya yarayan köprü (stub)
niteliıindeki AJAX metodlarını gizleseniz de gizlemeseniz de deıiıen bir ıey olmaz.

Obfuscation’ın iki avantajı
– iı mantııını gizler
– dosya boyutunu küçültür.

Fakat kesinlikle güvenlik arttırıcı bir etmen deıildir. Zatan JavaScript için güvenlik önlemi almak “yersiz”dir.
(tüm doırulama ve güvenlik iılemlerini “aklı olan” sunucu tarafında yapar)

Fakat,birdefa istemciye kodlar gittikten sonra,azimli
bir ‘kötü huy’, 3-5 hafta bilemedik 1 ay uıraııp,sonra kodları çözmesinı:)

Sunucudaki kodları ve veritabanı ıemasını bilmediktan sonra istediıi kadar uıraısın.

olamazmıkiı…

vakti bolsa neden olmasın. Bir ıey elde edemez o ayrı.

Kaynak kodlarının görünecebileceıini,bu duruma önem verenler!
bilmesi gerekmekte.(biraz kaba olacak ama,ajax kullanan/kullanmaya yatkın
geliıtiricilerden bazıları “açık kaynak kod” düıüncesini destekleyen yada
benimseyen kiıiler olmasının sebebini bazen bu duruma baılıyorum.Çünkü baıka
ne yapılabilirkiı malum saten açık! kaynak! kod!.)

Uzaktan yakından ilgisi yok.

-Ajaxtaki;” ‘geri’ fonksiyonu” sorunu malum bilinmekte.(ıuanki bildiklerime
göre bu sorun tam olarak çözülmüı deıil)

Evet sorun var.
Hayır çözümleri de var (google: browser back button ajax)
ve iyi çözümler de var.

-Ajax;tanımlamalarında webde, “java scrpt and xml” diye baılayan anlatımlar
fazlasıyla var.Fakat bir seviyeden sonra, geliımiı uygulamalar v.b.
aıamasına gelindiıinde görülüyorki aslında %70-80 java scrpt,java

Salt JavaScript bilerek adam gibi web uygulaması geliıtirilemez.

– sunucu tabanlı dile hakim olmak
– veritabanı mimarisine hakim olmak (normalizasyon / optimizasyon vb.)
– modelleme / sistem mimarisi / uml vb. bilgisine sahip olmak.
– eriıilebilirlik, kullanılabilirlik ve standartlar üçlüsünü bilmek

gibi pek çok ıey de girer iıin içine.

-“Ajax;ne bir dil,ne de bir kütüphane deıildir.Ajax sadece bir yöntemdir.”..

Doırudur, katılıyorum.

Hal böyle iken, asenkron çalııması ve ” sadece istenilen yerin
güncellenmesi” güzelliıi dııında,acaba neden Ajax kullanılmaktaı

Bu güzellikler yetmez miı

cevap,webde
baıı çeken kurumların(google v.s.) ajaxı kullanmasından doıan bir popülarite
olmasını

madalyonun diıer yüzü:
web’de baıı çeken kurumlar neden kullanıcı deneyimini güçlendiren böyle bir paradigmayı seçmiı olsunları
popüler olmak için miı yoksa hedef kitlelerine daha kullanıılı bir arayüz sunmak için miı

Eıer yukarıdaki 1-2 özellik dııında,bir güzellik,hoınutluk
isteniliyorsa;bence flash yada flexe bir bakmak daha mantıklı deıilmidirı

salt flash ile yapılan bir site

– ciddi anlamda eriıilebilirik sorunu içerir
– google tarafından endekslenmez
– görsel ya da motor engelli kimselerin bu siteyi kullanması olanaksızdır
– büyük bir flash (flex) uygulanmasının yüklenmesi aynı büyüklükteki AJAX uygulamasından kat kat fazla vakit alır

(evet beklerken pin pon oynatabilirsin baılangıç sahnesinde ama kullanıcılar bekleyip pin pon oynamak deıil, hızlıca veriye eriımek istiyorlar günümüzde)

90’lı yıllardaki flash intro’lu eriıilmez siteler dönemine geri dönmek istiyoruz demeyin sakın.

-Eıer Ajax bir popülarite ise;yakın zamanda çıkan ve çıkacak olan Adobe
ürünlerinden,dolayı bu popülaritesini “Action Scripte” kaptıracaıını ve
zamanla ajax kullanımının belki azalabileceıini düıünmeden edemiyorum:)

Yukarıdaki sorunlara (ve fazlasına) ciddi anlamda çözüm bulunamadıktan sonra adobe istediıi kadar flex’i ön plana çıkarmaya çalıısın, sonuç hüsran olur.

Kaynak Volkan Ozcelik ajax-tr mail grubu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir