tube01 nesnesini canlandırma sahnesine konumlandırın.
Radius1: 5
Radius2: 4,5-4
height 15
sides 36

Nesnenin üzerine sağ tıklama işleminden sonra Convert to Editable Poly haline getirin.

Editable poly özellğini alan modelimiz, polygon alt sınıfını aktif hale getirerek, top view yani üstten görünüm kısmına geçtiğinizde Edged Faces görünümüyle beraber modelin side parametresinde verdiğimiz 36 değeriyle tube nesnesinin 36 kenardan oluştuğunu göreceksiniz.

Bu doğrultuda editable poly alt sınıfıyla polygon kısmına geçin.

Üstten görünümden 22 parçalık kısmını seçerek silin.

Editable Poly özelliğinin border sınıfına geçerek bu boş kalan yüzeyin sınır çizgilerini seçerek, Cap butonuyla boş kalan kısımları kapatabilirsiniz.

Bu işlemden sonra editable poly özellğinden çıkın. bu işlemi gerçekleştirmek için modify list kısmında bulunan editable poly yazısının üzerine tıklayarak gri renge bürünmesiyle editable poly özelliği pasif hale gelecektir.

Nesnenin biraz daha uzamaya ihtiyacı var bu işlem için nesne seçili haldeyken scale butonuna sağ tıklayın ve z yönündeki parametresine 300 değerini vererek üç kat uzatabiliriz.

Bu işlem sınıfından sonra ikinci bir tube nesnesi daha canlandırma sahnesine yerleştirmemiz gerekiyor.

Create / Standart / Primitivestube

Radius1:33
Radius2:32
Sides : 64

Sıradaki işlem ise hizalama işlemidir.

Bu durumda yarı dairesel nesnenin tube nesnesine uygun şekilde hizalanması gerekmektedir.

Yarı dairesel nesne seçili iken Align komutuna tıklayın ve hedef hizalanacak nesneyi seçin buda tub nesnesidir. Yukarıda verilen parametreleri verin ve işlemi ok diyerek onaylayın.

Üstten görünüme geçerek.

Yarı dairesel nesneyi tube nesnesinin üzerine gelecek şekilde konumlandırın ve 15 derece döndürün. z ekseninde dönmesi muhtemeldir. Eğer standart yollardan çalışmanızı gerçekleştiriyorsanız.

Bu işlem sınıfından da sonra tube nesnesini kopyalayın.

Bu kısım oldukça önemlidir. yarı dairesel parçanın pivotunun tube nesnesinin pivotuyla hizalama işlemi gerçekleştirilmelidir. üstten görünümle;

Bunun için yarı dairesel nesneyi seçin ve hierarchyaffect pivot only komutunu aktif hale getirin ve align komutuyla hedef objeyi yani tube nesnesini seçin ve hizalama parametrelerini aşağıdaki şeklinde verip işlemi tamamlayın.

Parça nesne seçili iken tools array komutu ile

şeklindeki parametreleri verin.

ve son olarak createdynamic objects damper nesnesini seçerek canlandırma sahnesine konumlandırın ve bu doğrultuda modelimizin yuva kısmına hizalayın. tabi bunu yaparken align komutunu kullanın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir